O nás

SLOVETRA, a.s. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa primárne nákupom a predajom poľnohospodárskych produktov a poskytovaním služieb pozberovej úpravy a skladovania zrnín vo vlastných skladovacích priestoroch v Novom Meste nad Váhom.

Sme spoľahlivým dodávateľom priemyselných hnojív, prostriedkov na chemickú ochranu rastlín. V spolupráci s partnerskými poľnohospodárskymi podnikmi poskytujeme farmárom široké spektrum mechanizačných služieb. V oblasti živočíšnej výroby sa venujeme výrobe kŕmnych zmesí pre hydinu, ošípané a hovädzí dobytok.

Naším hlavným cieľom je byť spoľahlivým partnerom poľnohospodárov a budovať dlhodobé partnerstvá založené na vzájomnej dôvere a úcte.

NAŠE SLUŽBY a PRODUKTY

Pozberová úprava a skladovanie zrnín

Výroba krmných zmesí

Obchodná činnosť

Mechanizačné služby

Pozberová úprava a skladovanie zrnín

Poskytujeme služby čistenia, sušenia a skladovania poľnohospodárskych komodít vo vlastných skladoch s kapacitou viac ako 30.000 ton v Novom Meste nad Váhom.

• Kontinuálna sušiareň obilnín PETKUS DU 2500
• Betónové silo s kapacitou 20.000 ton
• Hangárové sklady s kapacitou 10.000 ton
• Možnosť naskladnenia do železničných vagónov
• Vlastné certifikované laboratórium


Výroba kŕmnych zmesí

Výroba a dodávka kompletných kŕmnych zmesí pre poľnohospodárske podniky a drobných chovateľov.

• Ošípané
• Hydina
• Drobné hospodárske zvieratá

Obchodná činnosť

V rámci obchodnej činnosti sa špecializujeme na dodávky základných vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu a výkup komodít.

• Dodávame široké spektrum prostriedkov na chemickú ochranu rastlín (herbicídy, fungicídy, insekticídy) a hnojivá (granulované dusíkaté hnojivá, kompaktované NPK hnojivá).
• Vykupujeme komodity repka olejná, pšenica, jačmeň, ovos, kukurica

slovetra

Mechanizačné služby

Poskytujeme široké spektrum mechanizačných služieb pre poľnohospodárov. Prostredníctvom nášho moderného strojno-traktorového parku sme schopní zabezpečiť všetky druhy poľných prác od prípravy pôdy a sejby, cez postrekovanie a prihnojovanie až po zber úrody, či výrobu objemových krmovín.

• Kontaktná osoba na služby:
Ing. Martin Jančich, PhD.
hlavný mechanizátor
Tel: +421 905 466 634
Mail: jancich@slovetra.sk

sluzby slovetra

Naši partneri

Naši partneri sú najmä poľnohopodárske družstva, poľnohospodárske spoločnosti a samostatne hospodáriaci rolníci. Hladáme vždy cestu ako si vzájomne pomôcť.

Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
Družstvo podielnikov Devín
Roľnícke družstvo Moravany n. Váhom
Poľnohospodárske družstvo Poriadie
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo

AGRORACIO, a.s.
Schaumann, a.s.
Rajo, a.s.


Agropodnik Trnava, a.s.
Arimex, a.s.
Interagros, a.s.
Legusem, a.s.

Kontakt

Adresa

Priemyselná 1122/2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Účtovné údaje

IČO: 36319881
DIČ: 2020183055
IČ DPH: SK2020183055
zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sa, vl. č. 10261/R

Kontaktujte nás

All Rights Reserved